Cestování s sebou nese i možná úskalí

Cestování je bez sebemenších pochyb nádherné a někdy až fascinující. Otevírá nám dveře do světa, kde je vše nové, krásné, neokoukané a doslova úžasné. Jenže s sebou nese i možná úskalí, která dostala do kolen už mnoho cestovních nadšenců.

První dny na cestách se cítíte jako v ráji a užíváte si každý den na maximum. Ale pak se najednou vaše nadšení změní ve frustraci. Jste osamělí, smutní a jediné, po čem toužíte, je vrátit se domů – do známého prostředí, zajetých kolejí, bezpečí.

Poznáváte se? Potom jste na vlastní kůži zažili kulturní šok. Nebojte, nejste v tom sami. Tyto pocity zažila řada cestovatelů, kteří ale opět našli pevnou půdu pod nohama i své nadšení.

Co je kulturní šok

Jedná se o kulturní, emocionální a psychickou reakci lidí, kteří delší dobu pobývají v cizí zemi. Na vině je vytržení ze známého prostředí a každodenního života a následná adaptace na nové, neznámé a nezvyklé prostředí. Obrovské změny, odlišnosti a případná nedorozumění či neporozumění jiné kultuře mohou vyvolat právě kulturní šok.

V takovém případě si dotyční nejsou jistí tím, co se od nich očekává a co naopak můžou očekávat oni od zdejší kultury a společnosti. Neorientují se v jazyce, hodnotách, zvycích, sociálních situacích či pravidlech dané země. Zažívají velmi nepříjemné pocity, jako jsou náhlá nejistota, strach, úzkost. Pociťují vlastní nedostatečnost a selhání, které nakonec vyústí ve frustraci, bezmoc, nedostatek důvěry a ztrátu odvahy a sebedůvěry.

Jak se projevuje kulturní šok?

U každého jedince probíhá jinak. Jeho intenzita a délka se často odvíjí od předchozích zkušeností cestovatele. Kromě toho ale záleží také na vzdálenosti od domova a míře odlišnosti vybrané země.

Když se přestěhujete do okolních zemí, nebude pro vás tato změna až tak obrovská a náročná. Pokud se ale vypravíte na druhý konec světa, kde jsou místní kultura a zvyky úplně jiné, je logické, že vás to vykolejí.

Kulturní šok se poté značně podepisuje nejen na psychické pohodě, ale představuje diskomfort i na fyzické úrovni.

Mezi nejčastější projevy patří:

 • smutek
 • melancholie
 • pocit odlišnosti
 • podrážděnost, zlost, vztek
 • strach, úzkost, deprese
 • pocit frustrace a bezmoci
 • stesk po rodině a domově
 • bolesti hlavy
 • nechutenství
 • nevolnost
 • potíže s usínáním
 • nespavost
 • únava
 • nebo naopak nadměrný spánek

Jaké jsou fáze kulturního šoku

Kulturní šok se obvykle rozděluje do 4 základních fází. Projít můžete všemi, ale pokud vycestujete na kratší dobu, je zcela možné, že zažijete pouze první dvě stádia.

1. Počáteční nadšení

Fáze počátečního nadšení neboli líbánek, jak se jí také říká, nastává v prvních momentech v cizí zemi. Z nového místa a kultury jste doslova u vytržení. Objevujete vše nové, zažíváte okouzlení, vzrušení a euforii. Máte obrovskou radost ze svého dobrodružství a na všechny kolem se usmíváte od ucha k uchu. Jste fascinovaní zdejšími zvyky, stylem života i jídlem, ale novou kulturu vnímáte pouze povrchně.

Toto období trvá několik dnů až týdnu a posléze prvotní nadšení vyprchá.

2. Odmítnutí

Během fáze odmítnutí neboli kulturního šoku začnete střízlivět a kriticky vnímat negativní znaky nové kultury. V důsledku realizace života na tomto místě, kterou vám s největší pravděpodobností znepříjemní zejména užití jazyka, navazování vztahů a hledání práce, začnete poznávat skutečnou realitu. Zaplaví vás pocity úzkosti, hněvu, rozhořčení a bezmoci.

Přestože se jedná o nejtěžší fázi, která trvá několik týdnů až měsíců, nevzdávejte se. Situace se zase obrátí k lepšímu.

3. Přizpůsobení

Fáze přizpůsobení představuje postupné přijímání a porozumění nové kultuře. Zvykáte si na ni, začínáte chápat místní zvyklosti a mnohem lépe ovládáte jazyk. Už víte, jak se chovat ve většině situací a pomalu se vracíte k běžnému životu, který vám v hostitelské zemi ještě před chvílí přišel nereálný.

4. Adaptace

Fáze adaptace neboli sžití přichází ve chvíli, kdy rozumíte jazyku, jste soběstační a zvládáte každodenní aktivity. Lépe se orientujete a ve společnosti fungujete bez problémů. Plně se adaptujete na místní tradice, zvyky i kulturu, kterou přijímáte jako nový domov, a cítíte se být její součástí.

Kulturní šok může přijít i po návratu

Po návratu do původní kultury může paradoxně dojít ke zpětnému kulturnímu šoku. Dokáže být stejně tak nepříjemný, ale jeho intenzita závisí na síle a délce prožitku v cizí zemi, ze které jste se vrátili. Dalo by se říct, že čím lépe zvládnete adaptaci v zahraničí, tím spíše a intenzivněji ho můžete očekávat při návratu do domoviny.

Může se stát, že nebudete schopni fungovat v dříve známém prostředí. Nebudete rozumět lidem a jejich chování. S přáteli si nebudete mít co říct a budete si připadat jako cizí.

I toto období ale pomine. Vzpomeňte si na jednotlivé fáze kulturního šoku a dejte si čas na přizpůsobení a adaptaci v domácím prostředí. Rodina a přátelé vám s tím jistě rádi pomůžou.

Jak kulturnímu šoku předejít?

Ať už se vydáte kamkoli, vězte, že vždy narazíte na nějaké odlišnosti. Je totiž téměř nemožné se jim vyhnout. Důležité je být otevřený všemu novému. Protože jestli jste se pro tak velkou změnu jednou rozhodli, tak ji přijímejte se vším všudy. Užijte si tuto příležitost naplno. Je to výzva, která vás může posunout mílovými kroky kupředu. Tak ji využijte na maximum.

Štěstí přeje připraveným

Je to tak. Než se vydáte na cestu, připravte se. Zajímejte se o zemi, která se na nějaký čas stane vaším domovem. Zjistěte si informace o její historii, zvyklostech a tradicích. Prozkoumejte, jak to v dané zemi vypadá a funguje. Seznamte se s místními pravidly. Ideálně se spojte s někým, kdo v ní žije, nebo nějakou dobu pobýval, a dobře ji zná.

Jen tak budete opravdu připraveni, a kulturní šok tak výrazně zmírníte, urychlíte, případně mu úplně předejdete.

Právě z tohoto důvodu si v Tutuki vždy s každým zájemcem o studijní pobyt v zahraničí povídáme nejen o jeho představách, touhách a možnostech, ale také mu přiblížíme kulturu vybrané země. Upozorníme ho na všemožné odlišnosti a jinakosti. Připravíme ho na možný kulturní šok a vysvětlíme jednotlivé fáze. Ale hlavně se s ním podělíme o zkušenosti z vlastních cest a studijních či pracovních pobytů.

Když přece jen přijde

Pokud vás splín přesto v cizí zemi přepadne, nepodléhejte mu! Zavolejte nebo napište svým blízkým, popovídejte si s přáteli. Sdělte jim své pocity a obavy, vypovídejte se. Jejich podpora a pochopení vám velmi pomůže.

Stejně tak jsme tu pro vás i my. Jsme s vámi nejen během příprav před cestou, ale i po celou dobu pobytu, dokud se nevrátíte domů. Neváhejte se proto na nás obrátit. I toto náročnější období plné nejistot vám pomůžeme zvládnout a ustát, a vy si svůj cestovatelský sen užijete naplno a s nadšením.

Kulturní šok