Americká High School je pojem

Věci a situace, které vídáš v amerických filmech a seriálech, sice vždy nemusí věrně kopírovat realitu, ale atmosféru přibližují dokonale – studentský život v USA je úžasně pestrý. Takže co o americké střední určitě platí?

  • Do školy se opravdu jezdí školním autobusem. Kdo chce, tak toho využije. Kdo ne, spoléhá se na vlastní auto nebo nohy.
  • Studenti si vybírají z velkého množství volitelných předmětů. Mohou se tak učit o celé řadě témat, která je zajímají.
  • Každý má možnost účastnit se nejrůznějších aktivit. Fungují školní kluby a pravidelně se pořádají studentské akce.
  • Důležitou „roli“ sehrává sport.
  • Studenti se rádi zapojují do vnitřní politiky své školy. Působí ve školních radách a v dalších studentských institucích.
  • Neexistují mateřské třídy. Na každém předmětu se tak schází jiná skupina spolužáků (podle navoleného rozvrhu).
  • S učiteli se vede dialog.
  • Studenti se zdokonalují i v dovednostech, jako je prezentace práce před publikem, obhajoba vlastního názoru, vedení projektu, schopnost kritického myšlení apod.
  • Přípravami na maturitu (tvorba ročenky, maturitní ceremoniál, školní ples atd.) doslova žije celá škola.

tutuki school bus high school USA


Státní nebo soukromá škola?

V Americe můžeš studovat na dvou typech škol: státní (veřejné) a soukromé. Liší se finanční náročností a vízem, které se na ně vztahuje. Do USA tak můžeš odcestovat v rámci vízového programu J1 nebo F1.


J1 nebo F1 program?

Bližší informace o programech včetně orientačních ceníků najdeš na samostatných stránkách, kam se proklikneš přes tyto odkazy:

program J1 nebo program F1


Hodnocení od studentů

Zajímá tě, jak oba druhy škol vnímají čeští studenti? Víme to a rádi se o to s tebou podělíme. Státní školu popisují po návratu jako méně náročnou. A to navzdory tomu, že ji studují v cizím jazyce, tedy angličtině. Oceňují nižší počet předmětů a možnost výběru toho, co je zajímá. Všímají si také loajality místních studentů a užívají si atmosféru pospolitosti, která se školou prolíná.

Soukromé školy se vyznačují luxusnějším materiálním zázemím a menšími studijními skupinkami. Také mají vyšší nároky na své žáky. Studium proto bývá o něco těžší. „Na oplátku“ ale mohou studenti pracovat s inovativními technologiemi a inspirativními lektory. U internátních zařízení se k organizaci výuky často přidává i organizace dalších aktivit studentů.


Jaký je americký školský systém?

V něčem podobný, a přesto tak jiný než ten v České republice. Co to konkrétně znamená? Například to, že povinná školní docházka je zde 12 let. Pod high school se ukrývá 9.–12. třída. A typický školní den je o trochu delší – výuka většinou probíhá od 9:00 do 16:00.

Mezi povinné předměty patří angličtina a historie Spojených států amerických. Další zaměření ve vzdělávání si student volí sám, a tím si tvoří individuální rozvrh. Obvykle se skládá z 6 či 7 různých předmětů, které se dělí do tří úrovní podle pokročilosti.

tutuki statue of liberty high school program


Poradce, co se vším pomůže

Ať už do Ameriky vyrazíš přes J1 nebo F1 vízum, vždy budeš mít „po ruce“ svého koordinátora. Jde o Američana, který tě bude podporovat. Když si s něčím nebudeš vědět rady, obrátíš se na něj. Vždy vše vyřeší, abys byl spokojený.

Zároveň se bude starat o tvůj prospěch, protože především program J1 jasně udává, jaké známky by měl mít mezinárodní student. Průměr v jednotlivých předmětech by neměl být horší než C.

Chceš si splnit sen a stát se studentem střední školy v Americe? Kontaktuj nás, rádi s tebou probereme tvé možnosti.


Příběhy našich studentů

Přečti si zkušenosti a názory těch, kteří už na pobytu jsou (nebo byli). Z jejich příběhů načerpáš o životě a studiu v zahraničí spoustu dalších důležitých informací.

Střední školy v USA
4.4 (88.33%) 12 votes


Střední školu ti pomůže zařídit Bára Krhovská

Bára má s organizováním pobytů v cizině několikaleté zkušenosti. Sama vyjela do zahraničí velmi mladá – nejdříve v 15 letech letěla bez doprovodu do USA. V 17 letech pak strávila rok a půl ve Velké Británii.

O Bářiných dobrodružstvích si můžeš přečíst zde.

Řadu škol také osobně navštívila. Strhne tě nadšením pro věc a obklopí pečlivostí jí vlastní.

Email: b.krhovska@tutuki.cz

Telefon: +420 604 105 756

Bara Krhovska profilovy obrazek